Friday, 31 August 2012

Monday, 27 August 2012

        ONAPOOKKALAMALSARAM - 2013
  HS  I  

(Gopika. P.M (9H), Namitha. G (9H), Maharoofa Nasrin. V (9G), Sijitha Sasikumar. A.P (9H), Anjana. A (9H), Keerthi. S.V (9G)

  HS  II  

{ Yawanth Viswam (9I), Asma Thasni. V (9I), Nithin. P (9I), Prajith. E (9I), Nishma. K (9I), Aswini. M (9I) }

  UP  I  

{ Sandra. K (6H), Aparna. P (6H), Manjima. M (6H), Kavyasree. K (6H), Aiswarya. K.P (6D), Gopika (7G) }  UP  II  

{ Gayathri. K (7G), Sreelakshmi. U (7G), Mayamohan. C (7G), Gayathri. N (7G), Farhanath. M.P (7H), Sravya. S (7G) }


  UP  III  

{ Vignu Prakash (7H), Ajay Shajan (7G), Vishnu Jayasoorya (7H), Rinsha. V (7H), Jishana Shameem (7H), Shahanas (7H), Aswanth. E (7H) }


  HSS  I  

  HSS  II 

  HSS  III 

  HSS  III